Δήλωση Ομάδας

Για να κάνετε τις εγγραφή της ομάδας σας, πρέπει να έχετε την σύμφωνη γνώμη των υπολοίπων μελών, γιατί η εγγραφή θα γίνει από ένα άτομο. Λάβετε υπόψη ότι το Pierra Creta είναι ομαδικός αγώνας και κάθε ομάδα πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον δύο ή το πολύ τρεις αθλητές. Θα πρέπει τα μέλη της ομάδας να τρέχουν στις ίδιες διαδρομές (Α1800 ή B900) και με τον ίδιο εξοπλισμό (skimo ή splitboard). Οι ομάδες που μπορούν να αγωνιστούν είναι γυναικείες, ανδρικές και μικτές. Οι ανδρικές και οι μικτές ομάδες αγωνίζονται στην ίδια κατηγορία, ενώ οι καθαρά γυναικείες έχουν ξεχωριστή κατηγορία. Παρακαλούμε να δηλώσετε τα ονόματα των μελών της ομάδα σας παρακάτω.

    Όνομα ομάδας *

    Αθλητής 1 *

    Αθλητής 2 *

    Αθλητής 3

    Πληροφορίες για τους αθλητές και την ομάδα