Δήλωση Ομάδας

Αφού κάνετε τις απαραίτητες συνεννοήσεις, ένας από την ομάδα σας, μπορεί να συμπληρώσει την ακόλουθη φόρμα. Η κάθε ομάδα πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον  δύο αθλητές και να μην ξεπερνάει τους τρείς.

    Team Name (required)

    Athlete 1 (required)

    Athlete 2 (required)

    Athlete 3

    Team & athletes info