Δήλωση Ομάδας

Παρακαλούμε αφού συνεννοηθείτε, ένας από κάθε ομάδα να δηλώσει στην παρακάτω φόρμα την ομάδα και τα μέλη της. Ευχαριστούμε!

    Team Name (required)

    Athlete 1 (required)

    Athlete 2 (required)

    Athlete 3

    Team & athletes info