Δήλωση Ομάδας

Αφού κάνετε τις απαραίτητες συνεννοήσεις, ένας από την ομάδα σας, μπορεί να συμπληρώσει την ακόλουθη φόρμα. Η κάθε ομάδα πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον  δύο αθλητές και να μην ξεπερνάει τους τρείς.

Team Name (required)

Athlete 1 (required)

Athlete 2 (required)

Athlete 3

Team & athletes info